Het Betere Werken!®

Training Het Betere Werken!

Teams en groepen medewerkers leren tijdens de training Het Betere Werken! volgens een effectieve werkmethode te werken. Werkplanning en tijd, e-mail- en informatiestromen en archivering worden daardoor beter beheersbaar.

Door vanuit gemeenschappelijke waarden en volgens een uniforme methodiek te werken, wordt niet alleen voor de individuele medewerkers, maar ook voor de organisatie als geheel een belangrijke meerwaarde behaald.

De training is geschikt voor iedereen die in een kantooromgeving werkt en te maken heeft met informatiestromen, werkplanning en archivering. De werkmethode is voor iedereen toepasbaar, ongeacht de functie.

Tijdens plenaire bijeenkomsten, aangevuld met individuele werkplekbezoeken, verspreid over een periode van enkele maanden, wordt onder andere aandacht besteed aan het eigen gedrag, werkplekorganisatie, efficiënt e-mailen en planningsvaardigheden.

Hier download je de flyer over de Training Het Betere Werken!

Wat levert het op?

Deelnemers aan de training geven aan o.a. onderstaande resultaten te hebben behaald:

  • meer overzicht over de eigen werkzaamheden
  • informatie beter terugvinden
  • beter plannen
  • verhoogd werkplezier
  • meer werk gedaan krijgen
  • afname van gevoel van werkdruk
  • verbeterde samenwerking binnen het team

Klik hier als je meer wilt weten over de mogelijkheden voor Het Betere Werken! in jouw organisatie.